Avslutningen av höstens söndags-danser: 7 december 2008

Söndagen 23 nov tackades Sune o Margareta o Rolf för den gångna hösten - choklad o blomma.
Bengt fick blomma som tack för höstens spelningar.
Sune o Margareta återkommer våren 2009 6 ggr. Bengt spelar 5 ggr.
Söndagen 30 nov tackades Jan-Inge o Lena för den gångna hösten samt för 7 terminer, som
dansledare för DF Korkskruven - choklad o blomma.

Nedan bilder från vår avslutning 7 dec. Julbuffe och tårta!
Carina o Vimar tackades för dansledararbetet under avslutningen - med en ros vardera.
Dessa dansledare kommer att leda söndagsdanser 6 ggr våren -09.
Vid avslutningen 5 april, är Pia o Magnus dansledare.

Övriga förtjänta, fick blommor och choklad. Se bilder nedan, tagna 7 dec.

Peo får Ost och choklad.
Monica får säkert smaka!

                                 →

God Jul

Övriga får blommor o choklad               →
 

Elsa

Carin

Sten o Britt

Carina o Vimar

     
  Underhållning:
 Harry Persson med fru
Marianne    
Söndagen 23 nov  Söndagen 30 nov 
  Bengt får en Ammaryllis Sune o Margareta får Choklad o Blomma   Jan-Inge o Lena får choklad och blomma

Redaktör: Ingvar 08-12-26