Vägbeskrivning till Skepplanda Bygdegård
 
   
     

Karta 2 visar Bygdegården på väg Åkersliden (nr 49) och Skepplandavägen med 4-vägskorset i
 södra Skepplanda

 

Karta 1 visar vägar från Älvängen och från
Fd Motell Göta älv till 4-vägskorset i södra Skepplanda
Obs! Karta 1 ovan, visar INTE nya av o påfarter, rondeller, broar, underkörslar.

Länk till Eniro kartor där Du kan se moten, södra o norra Skepplanda

Söder ifrån -karta 1 o 2
 45:an norrut och kör förbi Älvängen. I höjd med Ljungbergs snickerier tag av
till höger i den nya motorvägs- avfarten: Motet södra Skepplanda. Du kommer till en rondell. Tag vänster i rondellen, mot Skepplanda.
 Efter ca 3,5 km kommer du till 4-vägskorset i södra Skepplanda
(just förbi Forsvallens idrottsplats och Vadbacka gästgiveri).
Ta där höger (se karta 2). Kör 250 m in, på väg Åkersliden.
 Skyltat Bygdegård i 4-vägskorsningen!
Bygdegården ligger i backen.
 Parkeringsplatser bakom och bredvid Bygdegården.
Hem: Samma väg tillbaka till rondellen, kör under motorvägen i nya underkörslen. Följ skyltning E45 o Göteborg.

 
 
Norr ifrån
- karta 1 o 2

Obs! Karta 1 visar INTE nya av o påfarter, rondeller, broar, m m.
45:an söderut. Strax efter Alvhem, skyltas Skepplanda. Tag av, motorvägs-avfarten (Motet Norra Skepplanda) och kör fram till rondellen. Kör genom rondellen, uppför backen till bron. Tag vänster och kör över motorvägsbron.
 Tag höger, kör förbi bensinmacken, till rondellen. Tag vänster i rondellen
 och du är på den "gamla" vägen mot Skepplanda.
Efter 2,6 km kommer du till 4-vägskorset i södra Skepplanda
(lite norr om Forsvallens idrottsplats och Vadbacka gästgiveri).
Kör rakt fram 250 m in, på väg Åkersliden.
Skyltat Bygdegård i 4-vägskorsningen!
Bygdegården ligger i backen.
 Parkeringsplatser bakom och bredvid Bygdegården.
Hem: Samma väg tillbaka till rondellen, följ skyltning E45 o Karlstad.
 

Redaktör: Ingvar 2014-01-05