DF Korkskruven

GilledansfestivALEn i Ale

Lördagen 5 oktober 2019
Kl 10-17

Plats: Medborgarhuset i Alafors
Dansledare: se program

Välkomna till en hel-dag med gammal- och gillesdans
20-års jubileum!

 

Program (reservation för mindre ändringar):
10.00 - 10,30  Ankomst o närvaro-anmälan.  Kaffe o smörgås


10.30 - 13.00  Danspass – musikanl. med  inlagd paus

                        Dansl. Alf o Birgitta
                                   
13.00 - 14.00  Lunch


14.00 - 16.15  Dans till Eva o Ingvars orkester med  inlagd paus

                       Dansl. Eva o Roy

                       
16.15 - 17.00  Avslutning med fika
                    

 

 

Pris: 250:-  inkl. kaffe, smörgås och lunch + kaffe o kaka

Betalning:
- Anmälan, senast 16 sept, till någon av nedanstående personer.           
   OBS! Vid anmälan, uppge om du måste ha ”specialmat”!
    Vid gruppanmälan, ange alla namn.
- Betala, efter anmälan,  250:-/person till plusgirokonto:

               
76 93 99-7 Dansföreningen Korkskruven
                        Ange namn och dansförening.
                Gruppanmälan: kontaktperson och dansförening, på betalningen.

Senaste betalningsdag: 18 september 2019

 

 

Kontaktpersoner, telefon el mail:

 

Margareta Synnerhag

0702 34 13 52      margareta.synnerhag@telia.com

 

May-Liz Davidsson

0763 93 17 31     

     

     www.dfkorkskruven.com

 Dansföreningen Korkskruven

2019-02-01