2022-03-23
 

    Folketshus Älvängen  
     
    måndag den 28 mars 2022  
    kl 18.30- 21.00  
    Musikanläggning  

 

Foxtrot   Foxtrot  
Billy bayou   Ra-ta-ta  
Nypetschottis Dans uti lövad sal
Anderssons tango Salty dog rag  
Pepparhambo Pepparhambo
Vikasving   Pariserpolka  
Borgundapolka Carinas snoa  
Ebons vals   Ebons vals  
Sladden   Jiggartango  
Höjdarrag   Hyfsa polka  
I mitt hjärta   Schottis me Siwan
Malmösvingen Lucky    

 

Hälsningar Helén o Arvi