2022-03-19
 

    Folketshus Älvängen  
     
    måndag den 21 mars 2022  
    kl 18.30- 21.00  
    Musikanläggning  
      Par-
      dans
1   Skepplanda valsen X
2   Vikasving X
3   Kejsarinnans tango X
4   Carinas snoa X
5   Vargtassen X
6   Dear one X
7   Shottisbugg fr. Eslöv X
8   Schottis fr. Herrhagen X
9   Ra-ta-ta X
10   Snäckan X
11   Magdalena X
12   Joy Stick X
13   Jiggartango X
14   Beer polka X
15   Tordmulen X
16   Tindrande ögon X
    Programmet upprepas, i stort sett, efter paus!  
    Hälsningar Willy o Carin  
     
    Reservation för ändringar