2022-09-17
 

    Folketshus Älvängen  
     
    måndag den 19 september 2022  
    kl 18.30- 21.00  
    Musikanläggning  

 

Ra ta ta     Foxtrot    
Jiggartango     Malmösvingen  
Charmören Ny     Charmören  
Anna mosters vals   Snäckan  
Vikasving     Kajsas vals  
Dear one     Schottis på logen i hög
Carinas snoa     Sladden  
Hambosnurr från Hökis   Junihambo  
Joy stick     Tölöstäppen  
I mitt hjärta     Slimminge mazurka
Höjdarragg     Alfasnoa  
Vargtassen     Rönnebergapolka
Christinapolka B   Vid älvstranden B

 

Hälsningar Dansledare Helén o Arvi