2022-10-20                                           

    Folketshus Älvängen  
     
    måndag den 24 oktober 2022  
    kl 18.30- 21.00  
    Musikanläggning  

 

Schottis   Beerpolka
Lucky     Schottis till Moa
Åsbohambo   Grisesnoa
Skärgårdsflirt   Tordmulen
Anderssons tango Drejarvalsen
Birgittas gånglåt Morfars tango
Snäckan   I mitt hjärta
Viggenpolka   Bacillen
Dans uti lövad sal Höjdarragg
Bojak B   Vid älvstranden B

 

Hälsningar Dansledare Helén o Arvi