2022-11-10                                         

    Folketshus Älvängen  
     
    måndag den 14 november 2022  
    kl 18.30- 21.00  
    Musikanläggning  

 

Avslutning, föreningen bjuder på fika!

 

Ra ta ta     Charmören
Hyfsapolka   Bonnen
Åsbohambo   Alfahambo
Cultis Gladan   Tindrande ögon
Ebons vals   Jubileumstango
Skepparschottis Viggenpolka
Rönnebergapolka Alfasnoa
Grisesnoa   Lördag på logen
Drejarvalsen   Vikasving
Alfadansen   Önskedansen
Vadsbosnoa   Åskbollen-Höjdarragg
Schottisbugg från Eslöv B Kultis i parken B

 

Hälsningar Dansledare Helén o Arvi