2023-01-08                                   

    Folketshus Älvängen  
     
    tisdagen den 17 januari 2023   
    kl 18.30- 21.00  
    Musikanläggning  

 

Ra ta ta     Nypet schottis
Rönnebergapolka   Lucky
Tordmulen   Junihambo
Skärgårdsflirt   Kalle P`s vals
Salty dog rag   Snäckan
Sladden Charmören
Anderssons tango Dear one
Svingen/Malmösvingen   Åskbollen
Grisesnoa   Vadsbosnoa
Schottis till Moa   Tindrande ögon
Joy stick B   Christina polka B
Schottisbugg från Eslöv  B Vid älvstranden B
B= Bytesdans

 

Dansledare Helén o Arvi