2020-11-26
 

  INSTÄLLT våren 2021 p g a Corona situationen!
      
Rapporterna från myndigheterna, pekar inte på förbättrat Corona-läge
           inom närmsta tiden! Tvärt om!!
  
Normalt dansar vi varannan söndag - d v s jämna veckonummer!
   Vi varvar med Kodedansarna, som dansar varannan vecka ojämna veckonummer!

 

Är Corona situationen klart förbättrad till hösten 2021, kommer vi att starta danserna
(förhoppningsvis) på normalt sätt 12 september 2021.