2023-09-23

                       

    Folketshus Älvängen  
     
    tisdagen den 26 september 2023   
    kl 18.30- 21.00  
    Musikanläggning  

 
 
 

Schottis Skepparschottis
Födelsedagspolka Birgittas gånglåt
Tordmulen Gunnars hambo
Cultisgladan DG:s 30-års jubileumsdans
Linnea Söndagssnoa
Bonnen Klavertrampet
Drejarvalsen Eborns vals
Carl-Johans schottis Schottis i byn
Pjäxen Jiggartango
Plankan Rönnebergapolka
Vadsbosnoa Bojack
Oh Susanna Familje vals fr Gästrikland
 (G varianten)
Åkullapolka
 


 

Dansledare Helén o Arvi

 

          

Tidigare program:
Våren o hösten 2022
samt våren 2023

hösten 2023