2022-10-10                                            
 

    Folketshus Älvängen  
     
    måndag den 3 oktober 2022  
    kl 18.30- 21.00  
    Musikanläggning  

 

Schottis   Foxtrot  
Åskbollen   Toftasvängen
Hambosnurr från Hökis Grisesnoa  
Alfaschottis "kvällens dans" Viggenpolka
Hyfsapolka Alfaschottis
Kajsas vals Lördag på logen
Josefin   Ebons vals
Morfars tango Dans uti lövad sal
Vargtassen Carl Johans schottis
Charmören Rönnebergapolka
Fröken Johansson Alfasnoa  
I mitt hjärta Vikasving  
Jou stick B Vid älvstranden B

 

Hälsningar Dansledare Helén o Arvi