Folketshus Älvängen    
       
    måndag den 7 mars 2022    
    kl 18.30- 21.00    
    Musikanläggning    
         
      Par-  
      dans  
1   Vals, vanlig   X  
2   Schottis, vanlig X  
3   Hambo, vanlig X  
4   Snoa, vanlig X  
5   Parispolka X  
6   Anna Mosters vals X  
7   Nypet Schottis X  
8   Vargtassen X  
9   Jiggar Tango X  
10   Carinas snoa X  
11   Tindrande ögon X  
12   Tordmulen X  
13   Bonnen X  
14   Edelweiss X  
15   Tack för dansen X  
    Hälsningar Willy o Carin    

Danserna upprepades, i stort sett, efter pausen!