Om föreningen
 Gammal- o gillesdans
 Modern dans - bugg
 Danslaget
 Festkommitté
 Aktiviteter 2022 o 2023
 GilledansfestivALEn
 Styrelsen
 Ale kommun
 Dansbeskrivningar
 Föreningar, länkar
 Maila oss
 Gästbok
 Tillbaka till startsidan

Dansa med dansföreningen Korkskruven i ALE kommun
- 3 mil norr om Göteborg -

 

Senaste uppdatering: 2022-11-24
 

Aktiviteterna från festkommittén

2022 o 2023
Efterhand som aktiviteter fastställs, kommer denna sida att uppdateras!
Inga aktiviteter åren med Corona restriktioner!
 

 

  Festkommittén:

. Margareta Synnerhag 0702 34 13 52  margareta.synnerhag@telia.com
. Inger Svensson 0303-74 67 87  inger.conny@hotmail.com
. Christina Thorbjörnson 0730 24 91 50  
.      

 

Bild på festkommittén: klicka på denna länk
 

Bussresa till Grums 18 mars 2023
Bussresan till Grums 22 oktober 2022 
Nordstadssvängen lördag 25 feb 2023
 

 

Tidigare års aktiviteter
Länk för att läsa tidigare års aktiviteter o rapporterBussresa 18 mars 2023 till Grums
 
DFkorksruven planerar en bussresa till Grums!
Dans i ”Gruvan” med Grums Variationsdansare.
Anmälan till Festkommitten (Margareta)

Se Grums egen info på ACLA-porten!
 


Bussresan 22 okt 2022 till Grums
Vi dansade i ”Gruvan” med Grums Variationsdansare.
Ca 150 dansare från olika håll i södra Sverige.

                                     Dans kl 14.00 - 18.00 
(inkl. rast med smörgås o kaka)
Obs! Tiden: start 1 timme tidigare än senaste dansdagen!
Se Grums egen info på ACLA-porten!

Vi var 42 dansare med i DF Korkskruvens buss.
Tyvärr fick vi en del återbud. Vi kunde varit ytterligare 10 dansare!


 

Program 22 okt 2022 nedan: (Obs! 1 timme tidigare än senaste resan!)

Busstider för påstigning:  Vi startar i Kungälv - Eriksdal (Vid brofästet, Kungälvssidan)!

 

Kungälv, Eriksdal (Vid brofästet o bensinmacken)

9.30

 

Nödinge, hpl

9.50 ca

 

Älvängen, vid skolan ovanför södra Älvängenmotet. (d v s tid  VC i södra
                                                  Älvängen.)

10.00

  Lilla Edet Rasta 10.15 ca

 

Trollhättan Jonsons Kyl (såsom tid år)
   

10.45 ca

 

Rast i Åmål

När vi kommit dit !!

 

Grums

13.30 ca 

Medtag egen matsäck!
Möjlighet att förtära egen matsäck vid kort rast i Åmål.
Plats finns, för att förtära egen matsäck, när vi kommer fram till Grums.

I Grums får vi kaffe o smörgås i pausen

Anmälan till Festkommittén.
Lista kommer att finnas utlagd, måndags danser

Obs! Bindande anmälan!


Kontakta Margareta 0702 34 13 52  
margareta.synnerhag@telia.com

 Kostnad 300:- per person (Icke medlem + 70:-)
(Entr
én i Grums höjd från 90 kr till 120 kr)
Efter anmälan:
Betalning till DF Korkskruvens
 plusgirokonto 76 93 99-7
Betalning senast 7 oktober !!


 

Nordstadssvängen 2023

Enl. hemsida Gammaldanssidan planeras Nordstadssvängen 25 feb 2023
Efteråt möjlighet till dans i Anten, se hemsidan!
 

Nedan information inför dansen 25 feb:

Vill du dansa i DF Korkskruvens grupp, anmäl dig
dig till Margareta
 0702 34 13 52
Margareta tar även emot avgiften 200:-/par
och betalar in till Nordstadssvängen.

Betalning senast, 3 februari

 

 


Tillbaka till toppenFestkommittén fr o m 2021

. Margareta Synnerhag 0702 34 13 52  .margareta.synnerhag@telia.com
. Inger Svensson 0303-74 67 87  inger.conny@hotmail.com
. Christina Thorbjörnson 0730 24 91 50  
.      

Bild på festkommittén som tillträdde 14 mars 2021

 

   Inger   

Margareta

Christina

 

Bilder på  festkommitté, som avgick 20 jan 2013 och på den tillträdande 20 jan 2013
 samt den som tillträdde 25 januari 2015 och 22 jan 2017
Klicka på denna länk

   

Tillbaka till toppen

Redaktör: Ingvar
2022-11-24