Bild på festkommittén som avgick 20 jan 2013


 

Marianne

Lilian

Carin

Britt, som
tyvärr lämnade
jan 2012!
Rosa

Bild på festkommittén som tillträdde 20 jan 2013

 

May-Liz

Yvonne
Avgick vid årsmötet 2015

Marita
Avgick vid årsmötet 2015

Margareta

 

Bild på festkommittén som tillträdde 25 jan 2015

 

Inger

Else-Marie

May-Liz

Margareta

 

 

Bild på festkommittén som tillträdde 22 jan 2017

Margareta

Christina

Maj-Lis
avled tyvärr
2021-03-14

Inger