2019-12-11

Här finns länkar till tidigare års dokumentation av
Festkommitténs aktiviteter

Rapporter om tidigare års aktiviteter 2002-2005
Rapporter om aktiviteter under 2006 och 2007
Nyårsafton 2007 rapport + bilder
Rapporter om aktiviteter under 2008

Rapporter om aktiviteter under 2009
Rapporter om aktiviteter under 2010
Rapporter om aktiviteter under 2011
Rapporter om aktiviteter under 2012
Rapporter om aktiviteter under 2013
Rapporter om aktiviteter under 2014
Rapporter om aktiviteter under 2015
Rapporter om aktiviteter under 2016

Rapporter om aktiviteter under 2017
Rapporter om aktiviteter under 2018
Rapporter om aktiviteter under 2019
Rapporter om aktiviteter under 2020
Rapporter om aktiviteter under 2022