Om föreningen
 Gammal- o gillesdans
 Modern dans - bugg
 Danslaget
 Festkommitté
 Aktiviteter 2023
 GilledansfestivALEn
 Styrelsen
 Medlemsinformation
 Ale kommun
 Dansbeskrivningar
 Föreningar, länkar
 Maila oss
 Tillbaka till startsidan

Dansa med dansföreningen Korkskruven i ALE kommun
- 3 mil norr om Göteborg -

 


Senaste uppdatering: 2024-01-31

 

 

 

 

 

 

Info Medlemsavgift, klicka på denna länk


 

Årsmötet 2024 hölls tisdagen 30 januari
i Folkets hus Älvängen kl 18.00

 

 

 

Medlemmar var välkomna kl 18.00.
Då ingen entré-avgift!
Vi var 22 deltagare vid mötet.
Sittande personer omvaldes.
Ordinarie dans efter mötet!

 

 

 

 


 

 

 

Årsmötet 2023 hölls tisdagen 31 januari
i Folkets hus Älvängen kl 18.00

 

 

 

Medlemmar var välkomna kl 18.00.
Då ingen entré-avgift!
Vi bjöd på kaffe o kaka!
Vi var 29 deltagare vid mötet!

 

Sittande personer omvaldes och Christina Torbjörnson
valdes som ny suppleant efter Willy D.

 

Frågan om ojämna antalet herrar o damer, kom upp.
Styrelsen fick uppdraget att utreda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Årsmöte 2022 hölls måndagen 11 april  
i Folkets hus Älvängen kl 17.30
Medlemmar var välkomna kl 17.30.
Då ingen entré-avgift!
Vi var 28 deltagare vid mötet!


Vi dansade efteråt kl 18.30 till
välkända orkestern EMG.

 

 

Vi startade årsmötet kl 17.30, sedan bjöds vi på ägg o sillamacka.
I danspausen bjöds det på kaffe o rulltårta med grädde.

 

 

Vid årsmötet valdes sittande personer till de aktuella
styrelseposterna.
Föreslagna ändringar i stadgarna klubbades.

 

Information till medlemmar meddelas via denna hemsida
i första hand (alltså inte brev).
De som lämnat email adress eller SMS-telefon, får
fortfarande servicen med skickat meddelande.
Hemsidan har nu länken "Medlemsinformation" .

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Årsmötet i jan 2021 sköts upp
p g a Corona situationen!

Vi har nu haft det uppskjutna årsmötet
lördagen 20 nov 2021 i Skepplanda Bygdegård
.
 Medlemmar var välkomna kl 16.
Ingen entré-avgift!


Vi startade årsmötet kl 16, sedan bjöds vi på 3-rätters middag!
Dans till välkända orkestern Eva o Ingvar.
Fika med tårta i danspausen.
Vi var 61 medlemmar vid årsmötet och 63 i dansen.
Många lovordade maten, som kom från
Björkåsens Catering.

 

Vid årsmötet informerades bl a om situationen med framtida dans.
Angående söndagsdanser är dessa vilande våren 2022.
Danslokalen i Skepplanda bygdegård har övertagits
av annan förening söndagkvällar.
Dansföreningen Korkskruven har hyrt denna lokal söndagkvällar
sedan år 2007 !!
Men gjorde ödesdigert uppehåll när Coronan slog till!
Styrelsen utreder ersättningsdans enl. förslag från medlemmar.
Kommentar:
Tyvärr kan vi inte se att det kommer att gå ihop ekonomiskt.
Lördagkvällar kostar Skepplanda Bygdegård 5 ggr så mycket som en söndagkväll. Även om vi höjer entréavg. till 80 eller 100 kr, kommer vi
inte täcka kostnaderna för hyra, orkester o dansledare.
Vi kan inte räkna med mer än 25-30 deltagare.
D v s de genomsnittsantal vi haft senare år på söndagar
 

Nu 2024 har vi bugg på måndagskvällar och Gammal- o Gillesdans på tisdagskvällar!

 

 

Håll koll på denna hemsida för aktuell information!!

 

 

 


Årsmötet 2020 hölls söndagen 26 januari kl 16.00
Deltagare vid årsmötet, var befriade från entré-avgift till kvällsdansen!
Vi bjöd på fika efter mötet!

Willy spelade dansmusik från laptop tills

ordinarie speleman startade dansen kl 18.

Årsmötet genomfördes med 23 deltagare.

Styrelsepositioner för nyval, besattes av

sittande personer d v s omval.
Våra revisorer växlar, vartannat år Revisor o vartannat suppleant.

Inga motioner inkom!
 

 

 


 

 

Länkar:
Styrelse med flera
Dansledare
DF Korkskruvens ordföranden 1990-2024

DF Korksskruvens Stadgar
                          Låg medlemsavgift   fr o m 2020 70:-


Styrelse m fl

  Styrelsen består av 7 styrelsemedlemmar, 5 ordinarie och 2 suppleanter.
Tillkommer vald revisor och revisor suppleant samt en valberedning.
Föreningen har en festkommitté, som för närvarande består av 4 personer.
 
  Styrelsen sammanträder ca 4-7 ggr per år.
Vid behov kallas deltagare från festkommittén in.
 
  Ordinarie ledamöter väljs för 2 år. Suppleanter, revisorer och valberedning väljs för 1 år. Medlemmar i festkommittén, väljs för 1 år (ändrat från 2 år 20 jan 2013)  
  Styrelse:    
  Ordförande Margareta Synnerhag 0702 34 13 52 margareta.synnerhag@telia.com
  Sekreterare o
v ordförande
Marianne Hilvarsson 0709 50 07 89
hilvarssonm@gmail.com
  Ledamot Magnus Karlsson 031 58 57 86
 magnus_k67@hotmail.com
  Ledamot Carin Gustafsson 0703 58 47 82    
 
  Kassör Ingvar Synnerhag 0705 74 85 87
ingvar.synnerhag@telia.com
  Suppleant Christina Thorbjörnson 0303 33 88 93 
  Suppleant Conny Svensson  0303-74 67 87
  Revisorer:    
  Revisor Hans Olof Thorbjörnson  0303 33 88 93
  Suppleant Marita Stenqvist  
 
  Valberedning:    
  Kontakt: Lars Olsson 0303 22 95 54 
       
  Festkommitté:    
  Kontakt: Margareta Synnerhag 0702 34 13 52 margareta.synnerhag@telia.com
  Kontakt: Christina Thorbjörnson 0303 33 88 93 
  Kontakt Inger Svensson 0303 74 67 87  
       
 


Dansledare

    Gammal o Gillesdans:    
  Söndagar Inställt tills vidare!!  

 
  Tisdagar
 fr o m 2023
2022- 24:
Helen o Arvi samt Willy o Carin
Hösten 2022: Helen o Arvi som fortsätter
2023 på tisdagar
Våren 2024 dansledare Helen o Arvi varannan tisdag o Tore o Elisabeth varanna
n.
  Kontakt: Ordföranden
 
    Bugg:    
  Torsdagar Inställt   Kontakt: Ordföranden
  Måndagar Vi har startat bugg måndagkvällar hösten 2023. Fortsätter våren 2024.
 Dansledare Peder o MaryAnn
  Kontakt: Ordföranden

Dansledare 2006-2024
Söndagar
Sedan 2006 har vi haft följande dansledare:
Jan-Olof o Monica (ordinarie dansledare i Korkskruven 1995-2005).
Sedan har vi haft följande dansledare:
Margareta o Sune samt Rolf (alla från SAAB:s GDF), Jan-Inge o Lena (Frölunda), Carina o Vimar/Anders (Carina från Antendansarna).
2010 delade Margareta o Rolf och Carina o Vimar på söndagarna. Men under hösten var Lasse Liljengren med Maud, våra dansledare en söndag.

2011: våren 2011 tog Carina o Vimar paus. Men Carina ställde ändå upp en söndag. Hösten tog Carina 3 söndagar och med Anders som partner.
Maud o Lasse återkom med 2 söndagar under våren o 1 söndag hösten.
Eva o Roy var dansledare 2 söndagar under våren. Det var första gången för detta par, hos oss. Eva o Roy tog 4 söndagar till hösten.
Våra dansledare från måndagsdanserna, Pia o Magnus, tog hand om terminsavsluten söndagar.

2012-13: våren 2012 var Eva o Roy våra dansledare 5 söndagar och detta par fortsatte hösten 2012 Åter med 6 söndagar, 5 söndagar våren 2013 och 7 söndagar hösten 2013.
Margareta o Rolf var våra dansledare 3 söndagar och fortsatte hösten 2012
med 2 söndagar. Margareta tog paus våren 2013. Återkom 1 ggr hösten 2013.
Carina o Anders var våra dansledare 3 söndagar och fortsatte hösten 2012
med 4 söndagar och 3 söndagar våren 2013. Tog paus hösten 2013.
Pia o Magnus samt Carina, tog hand om terminsavslutet 1/4 2012.
Nytt är, att Gullevi o Bosse var dansledare 1 söndag hösten 2012 och återkom våren 2013 med 3 söndagar och 4 ggr hösten 2013.
Återkom gjorde även Maud o Lasse med 2 söndagar våren 2013 och 2 söndagar hösten 2013.

2014: Våren 2014 har vi följande dansledare Eva o Roy 7 ggr, Gullevi o Bo 5 ggr och
Maud o Lasse 2 ggr. Hösten 2014 Eva o Roy 7 ggr, Gullevi o Bo 3 ggr, Maud o Lasse 1 ggr
och Carina 1 ggr.
2015: Våren: Dansledare Eva o Roy 6 ggr, Gullevi o Bo 3 ggr, Maud o Lasse 1 ggr, Carina 1 ggr,
 Willy 1 ggr. Hösten: Dansledare Eva o Roy 10 ggr, Gullevi o Bo 2 ggr.
2016: Våren tog Eva o Roy 9 ggr och Gullevi o Bo 3ggr. Hösten tar Eva o Roy alla 12 gånger med Gullevi o Bo som backup. Våren 2017 tar Eva o Roy 13 ggr o Gullevi o Bo 1 gång samt back up.
2017: Eva o Roy har fortsatt våren o hösten med Gullevi o Bo som backup.
2018: Eva o Roy har fortsatt. Nytt var att Lena Odhed o Nisse Bauhn, erfarna dansledare från "Får ja lov",komr 2 söndagar våren 2018. Eva o Roy behöver lite ledigt.
Gullevi o Bosse ställde upp de två första söndagarna hösten 2018.
Våren 2019:  Eva o Roy fortsatte. Ersättare 3 söndagar, Gullevi o Bo samt Nisse o Lena.
Hösten 2019:
På grund av sjukdom tog Eva o Roy paus ht-19. Ersättare Gullevi o Bosse 2 ggr och nya för oss Hel
én o Arvi 5 ggr.
Våren 2020: Hel
én o Arvi fortsatte våren 2020 varvat med Eva o Roy. Hösten 2020, våren 2021 o hösten 2021 är dansen vilande p g a Corona situationen. Dansen planeras vara vilande även
 våren 2022. Lokalen i Skepplanda Bygdegård har övertagits av annan förening, söndagkvällar.
Tyvärr har våra dansledare Eva o Roy fått tacka nej till fortsatt dansledning hos Korkskruven.
Vill du få lite historia om våra dansledare, söndagar, klicka på denna länk.

Söndagsdanser vilande tillsvidare!

Måndagar/Tisdagar
Under 2006 kom måndagsdanserna att ledas av de nya dansledarna Pia Brödslev och Magnus Karlsson. Dansare ur våra egna led.
Styrelsen tackar för att Pia och Magnus räddade måndagsdanserna, som annars hade fått läggas ned! Pia och Magnus fortsatte 2007 - 2016. Fr o m hösten 2016 är Magnus dansledare med Carin som visningspartner. Magnus o Carin fortsatte 2017, 2018 och 2019.
 Magnus o Carin fortsatte våren 2020. De 3 sista danskvällarna ställdes in p g a Corona situationen!
 Hösten 2020 och våren 2021 samt hösten 2021 har dansen varit vilande.
 
Vi startar dans våren 2022 i Folkets hus Älvängen. Obs! Ny starttid 18.30.
 Dansledare Helen o Arvi
varannan måndag och Willy o Carin varannan.
 Fr o m hösten 2022 är Helen o Arvi dansledare alla måndagar.
Tisdagar
Våren 2023 startade vi tisdagen 17 januari. Obs! Vi ändrade dansdag!
 Dansar tisdagar istället för måndagar!
Helen o Arvi fortsätter som dansledare.
Våren 2024 forsätter vi tisdagar och dansledare varannan tisdag Helen o Arvi
och varannan Tore o Elisabeth från SAAB:s GDF.
 

Bugg o Barndans

För buggen har vi dansledare Annika Oleryd. 2015 har hon varit hos oss i 17 år.
Alltså vår mesta dansledare! 1999 hade vi även Salsa!
Hösten 2006 startade vi barndans - torsdagar kl 17 - 18.15 med Annika som dansledare.
Barndansen fortsatte 2007 - 2010. Tog paus våren 2011 men startade igen hösten 2011. Fullt l gång  2012-2014  och fortsatte våren 2015.
Men lades ner hösten 2015. Alltför få deltagare. Konkurrensen från
de stora aktörerna kunde inte vi möta.
Annika avtackades vid avslutningen hösten 2015, efter väl utfört arbete i 17 år. TACK Annika!

Bugg fr o m 2016
Vår nya dansledare blev Kjell Åke Stålstrand från Buggskolan i Göteborg. Kjell Åke har mångårig
erfarenhet som dansledare. Visningspartner Lotta A.
 Kjell Åke fortsatte 2017 och våren 2018. Men tackade nej hösten 2018.
Nya dansledare hösten 2018 var Birger Persson för nybörjare och Billy Elverlind för fortsättare.
Båda med Lotta A som visningspartner. Alla 3 har dansat hos oss i många år.
Våren 2019 är Billy Elverlind med Lotta dansledare för både nybörjare o fortsättare.
Billy fortsatte hösten 2019 med hjälp av Lotta och Ann-Sofi. Dessa fortsatte våren 2020.
Hösten 2020 blev dansen inställd p g a Corona situationen.
Även våren 2021 och hösten 2021 var dansen vilande. Så även 2022.
Hösten 2023 startade vi upp buggen på nytt. Måndagar i Älvängens folkets hus.
Dansledare nya: Peder Björnsson med MaryAnne som partner. Fortsätter våren 2024.

Medlemsavgift

Fr o m 2020 är medlemsavgiften 70:- per år.
- Plusgiro-nr: 76 93 99-7 Dansföreningen Korkskruven

 Betald Medlemsavgift för 2020 gällde även för 2021
Orsak: vi har inte kunnat erbjuda dans fr o m hösten 2020.
All dans var inställd !

Obs! Fr o m 2015: Vill du ha medlemskort, meddela sekreteraren (Marianne)
Föreningens kassör tackar om du skickar medlemsavgiften till plusgiro-kontot
 och inte betalar kontant. De flesta har väl upplevt att bankerna numera inte
ser positivt på en, när man vill sätta in en sedelbunt på konto.
 

Tillbaka till toppen + Index


Tillbaka till toppen

DF Korkskruvens olika ordföranden sedan starten 1990

Årsmöte för DF Korkskruven hålls i slutet av januari. Normalt har ordförandebytena skett vid årsmöte.

  1990-1994 Hugo Lorentsen
  1995 Tommy Solbacken
  1996 Ulla Adielsson
  1997-1998 Arne Krantz
  1999-2000 Jan-Olof Stiller
  2001 t o m mars T f Jan-Olof Stiller
  2001-2004 Margareta Synnerhag
  2005 t o m okt Jan-Olof Stiller
  2005 t o m
jan -06
T f Sten Carlsson
  2006 Margareta Synnerhag Vald för 1 år
  2007-2011 Margareta Synnerhag omvald för åren 2007- 2008 och 2009 för åren 2009-2010. Åter 2011 för 1 år
  2012-2018 Willy Davidsson vald 2012 1 år och omvald 2013
 för åren 2013-2014. Omvald för 2015-2016 o 2017- 2018
  2019-2023 Margareta Synnerhag Vald för 2 år 2019-20, men fortsätter
2021 eftersom inget årsmöte hölls våren 2021.
Vid det uppskjutna årsmötet 20 nov 2021, omvaldes Margareta för 2021 o 2022.
Margareta valdes om för 2023 o 2024.vid årsm. 31 jan 2023.

Tillbaka till toppen

Redaktör: Ingvar
2024-01-31