Hej alla medlemmar.

 

 

Vi gör ett nytt försök med dans o årsmöte.

Måndagsdansen med början 7 mars kl 18.30 – 21.00.

Medtag kaffekorg. Vi dansar i Älvängens Folkets Hus.
 

 Årsmötet är flyttat till 11 april kl 17.30, samma lokal och

1 tim innan dansen. Men allt beror på  om restriktionerna försvinner.
På årsmötet kommer vi att föreslå stadge-ändringar bl a.

Söndagsdansen är vilande ännu men buggen startar till hösten.

 

Antar att många bara har mobiltelefoner numera så det vore fint om ni
kan meddela oss aktuella tel nr så vi kan uppdatera medlemslistan.

 

Vi följer FHMs råd och vaccinationspass ska visas upp.

  

På vår hemsida finns länk till bl a Aclaporten där man kan läsa om övriga danser i närområdet.
 Där finns även en gästbok som t ex kan användas vid önskemål om danser.
 

 ___________________________________________________________________________ 

LÄMNA  GÄRNA  MAILADRESS  SÅ  FÅR  DU  INFO  SNABBARE

Hemsida www.dfkorkskruven.com    Föreningens Plusgiro 76 93 99-7

 

Nu är det dags att betala  medlemsavg (70kr).  Hör av er om ni behöver inbet.kort.