DANSFÖRENINGEN KORKSKRUVEN KALLAR TILL ÅRSMÖTE

Tisdagen 31 januari kl 18.00. Efteråt dans 19.00 – 21.30.  

Nästa år har vi tisdagsdanser istället för måndagsdanser på

mångas begäran. Men vi har inga söndagsdanser eller bugg.

 Tisdagsdansen börjar 17 jan. Det blir 12 gånger och sista

tillfället är 4 april.

 Styrelsen önskar er en Fridfull Jul och Ett Gott Nytt Dansår !

Styrelse:         Ordf                Margareta Synnerhag               0702-341352

                           Sekr                Marianne Hilvarsson                0709-500789

                           Kassör           Ingvar Synnerhag                       0705-748587

                           Ledamot       Magnus Karlsson                        0702-598760

                          Ledamot       Carin Gustafsson                        0703-584782

                                  Suppl              Conny Svensson                         0793-410101       

Suppl              Vakant                                               
              

Festkommitte´           Margareta Synnerhag             0702-341352                                      

   Inger Svensson                           0730-319322

           Christina Thorbjörnson         0730-249150                                                 

                VÄLKOMNA   ÖNSKAR   STYRELSEN

                         Dags att betala medlemsavg .  Endast 70 kronor.

                        Inbetalningskort skickas endast  ut på begäran.

 

OBS !!!!!!   Gästbok finns på vår hemsida,  Användes t ex vid önskemål om danser.

LÄMNA  GÄRNA  MAILADRESS  till  hilvarssonm@gmail.com

så får du kallelser per mail istället för brev

Hemsida www.dfkorkskruven.com    Föreningens Plusgiro 76 93 99-7